Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi hidayah, keselamatan, dan kesejahteraan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara-i semoga selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

Tak terasa hampir dua tahun berlalu, sejak tanggal 28 September 2018 lalu, di hari yang awalnya penuh kedamaian, berubah kepanikan dikarenakan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi meluluhlantakkan bumi Pasigala (Palu, Sigi, Donggala), dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga kini, kenangan yang tersisa masih tampak, salah satunya yaitu gedung Masjid Al-Bayyinah, sarana ibadah bagi sekolah kami, SLB Biromaru, yang masih perlu banyak berbenah agar dapat dikondisikan dan difungsikan kembali seperti sediakala.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami, segenap pengurus Yayasan Pendidikan Sinar Bakti Perdana, dengan segala kerendahan hati, memohon bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara Dermawan/Dermawati, guna penyelesaian pembangunan kembali Masjid Al-Bayyinah tersebut. Bantuan berupa material dapat langsung diberikan melalui Sekretariat Yayasan, dan bantuan berupa uang dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di dalam brosur di bawah ini atau dapat menghubungi kami disini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan, dorongan dan do’a Bapak/Ibu/Saudara-i, kami  mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala atas amal jariyah yang Bapak/Ibu/Saudara-i berikan, dan melipatgandakan rezekinya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi

Sekilas tentang Masjid Al-Bayyinah

Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid

Leave a Reply

Your email address will not be published.